• Läs Läänemaa Skogsägarförening STADGAR .
 • Fyll i anskökan:
  Förnamn
  Efternamn
  Personnnummer
  Adress
  Telefon
  E-post
  Fastighetens namn
  Varav Skog
  ha
  Kommentarer
  Jag har läst stadgarna, och jag är medveten om de lagstadgade rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen..
  Jag tillåter Metsaühistu att registrera mina personuppgifter i sina system i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina åtaganden. Uppgifterna får dock inte lämnas till någon utomstående.
   Bli medlem
 • Ansökan går framåt i skogsföreningar inkorg.
 • Du får en bekräftelse av medlemskap.

Töö teostas Deskis OÜ