• Liitumiseks tutvu metsaühistu PÕHIKIRJAGA .
 • Täida all olev avaldus:
  Eesnimi
  Perenimi
  Isikukood
  Aadress
  Telefon
  E-maili
  Katastritunnused
  (katastritunnused on leitavad
  KINNISTURAAMATUST)
  Metsa pindala
  (Liita kokku kõigi
  katastritunnustel oleva
  metsamaa pindala)
  ha
  Märkused
  Olen tutvunud metsaühistu põhikirjaga ning olen teadlik põhikirjast tulenevatest ühistu liikme õigustest ning kohustustest.
  Luban MTÜ Läänemaa Metsaühistul säilitada, koguda ning töödelda minu isiku- ning metsaandmeid vastavasisulises registris või infosüsteemis põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
   Liitu
 • Avaldus liigub edasi metsaühistu postkasti.
 • Peale metsaühistu juhatuse otsust saadetakse teile kinnitus liikmeks saamise kohta.

Töö teostas Deskis OÜ